Onze particuliere tarieven

Indien uw aanvullende verzekering fysiotherapeutische behandeling niet vergoedt gelden onze particuliere tarieven.
 
Prestatiebeschrijvingen Fysiotherapie 2023 Code Bedrag
Zitting Fysiotherapie 1000 € 45,00
Zitting Fysiotherapie online 1000 € 45,00
Zitting Manuele therapie 1200 € 45,00
Zitting Orofaciale  Fysiotherapie 1000 € 45,00
Zitting Psychosomatische Fysiotherapie 1750 € 45,00
Intake en onderzoek na screening 1864 € 50,00
Intake en onderzoek na verwijzing 1870 € 50,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek 1840 € 95,00
Telefonisch consult 1920 € 30,00
Niet nagekomen afspraken     50%
Eenvoudige korte rapportage 1900 € 60,50
Meer gecompliceerde rapporten 1901 € 87,00
Toeslag voor aan huis behandeling - € 21,00
Toeslag buiten reguliere werktijden - € 21,00

 

Indien u verhinderd bent wordt u verzocht om dit ten minste 48 uur van te voren aan ons te melden daar wij anders genoodzaakt zijn om het tarief van de niet nagekomen afspraak bij u in rekening te brengen.