Praktijkbeoordeling via Qualizorg

“Kwaliteit zoals u die ervaart"

Uw zorgverzekeraar en wij vinden het belangrijk te weten wat u vindt van onze praktijk, uw behandelaar en uw behandeling.
Aan de hand van patiënttevredenheidsonderzoeken proberen wij inzicht te krijgen in uw ervaring en mening.
Daarvoor maken wij gebruik van de Fysio Prestatie Monitor, Qualiview,  die geleverd wordt door Qualizorg. Na afsluiten van het behandeldossier zal digitaal een vragenlijst toegestuurd worden en wordt u gevraagd uw medewerking te verlenen aan dit onderzoek”

Wij investeren in kwaliteit van zorg en streven naar optimale prestaties van de fysiotherapeuten in onze praktijk.  Maar hoe ervaren onze patiënten onze kwaliteit van zorg? Qualizorg maakt het inzichtelijk voor onze praktijk.

Daarvoor vragen wij u na afloop van uw behandeling een vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst ontvangt u online en duurt slechts 5 minuten om in te vullen.
De geanonimiseerde resultaten geven ons informatie over uw tevredenheid over onderwerpen als bejegening, accommodatie, informatievoorziening, behandeling door uw behandelaar en nog meer.

Hieronder ziet u een overzicht van de actuele beoordelingen van dit jaar, waaronder  Algemene Beoordeling en Net Promoter Score.
Alleen de geanonimiseerde resultaten zullen door Qualizorg worden gebruikt om de kwaliteit van zorg inzichtelijk te maken voor consumenten en ter ondersteuning van het zorginkoopbeleid van uw zorgverzekeraar.

Qualizorg 16x9