Kwaliteit in Beweging

Kwaliteit in Fysiotherapeutisch Handelen
Wij werken volgens de richtlijnen van het KNGF en maken daarbij gebruik van het programma Abakus.  
Met dit programma kunnen wij volgens de eisen van de zorgverzekeraar en de beroepsgroep gegevens vastleggen in het elektronisch behandeldossier. Daarbij kunnen wij gebruik maken van valide meetinstrumenten, die de vermindering van uw klachten en de verbeteringen van uw functioneren in kaart brengen. Tevens heeft u de mogelijkheid om in te loggen in een apart gedeelte van het behandeldossier, zodat vragenlijsten thuis kunnen worden ingevuld en dit niet ten koste gaat van de behandeltijd.

Kwaliteit zoals u die ervaart
Uw zorgverzekeraar en wij vinden het belangrijk te weten wat u vindt van onze praktijk, uw behandelaar en uw behandeling.
Aan de hand van patiënttevredenheidsonderzoeken proberen wij inzicht te krijgen in uw ervaring en mening.
Daarvoor maken wij gebruik van de Fysio Prestatie Monitor, Qualivieuw,  die geleverd wordt door Qualizorg. Na afsluiten van het behandeldossier zal digitaal een vragenlijst toegestuurd worden en wordt u gevraagd uw medewerking te verlenen aan dit onderzoek.  

Masterplan Kwaliteit in Beweging leidt tot Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL
Het KNGF heeft het initiatief genomen om de kwaliteit van fysiotherapie landelijk inzichtelijk te maken.
Daarvoor is in samenwerking met de Zorgverzekeraars en de NPCF (Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie) een landelijk kwaliteitssysteem in ontwikkeling: Masterplan Kwaliteit in Beweging.
Het streven is tot één uniform en door alle partijen  geaccepteerd systeem te komen voor het meten, toetsen en borgen van kwaliteit. Hiervoor worden meetinstrumenten gebruikt waarmee de patiënt zelf een oordeel geeft over zijn functioneren of gezondheid door middel van een samengestelde vragenlijst of een enkele specifieke vraag: patient-reported outcome measure (PROM). PROMs meetinstrumenten zijn in de praktijk van waarde tijdens de verschillende fasen in het fysiotherapeutisch proces, zoals:

  • in kaart brengen van de hulpvraag van de patiënt als uitgangspunt voor de diagnostiek;
  • bespreken van de uitkomsten van de diagnostische metingen met de patiënt, om de gezamenlijke doelstelling van de behandeling vast te stellen;
  • monitoren van de vooruitgang van het functioneren van de patiënt;
  • stimuleren van zelfmanagement, door de verantwoordelijkheid van depatiënt voor de vooruitgang te vergroten door feedback te geven;
  • evalueren van het resultaat van de behandeling  

In onze praktijk streven wij er naar ons fysiotherapeutisch handelen in overeenstemming te laten zijn met de ontwikkelingen van het Masterplan Kwaliteit in beweging.