Kwaliteit in Beweging

Kwaliteit in Fysiotherapeutisch Handelen

Wij werken volgens de richtlijnen van het KNGF en maken daarbij gebruik van het programma Abakus.  
Met dit programma kunnen wij volgens de eisen van de zorgverzekeraar en de beroepsgroep gegevens vastleggen in het elektronisch behandeldossier. Daarbij kunnen wij gebruik maken van valide meetinstrumenten, die de vermindering van uw klachten en de verbeteringen van uw functioneren in kaart brengen. Tevens heeft u de mogelijkheid om in te loggen in een apart gedeelte van het behandeldossier, zodat vragenlijsten thuis kunnen worden ingevuld en dit niet ten koste gaat van de behandeltijd.

Met onze praktijk nemen wij deel aan de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF)

De LDF ontvangt gegevens uit EPD-systemen van fysiotherapeuten. Via het LDF dashboard krijgen de deelnemende fysiotherapeuten inzicht in de eigen data, data van de praktijk en de landelijke  benchmark. 

De meetinstrumenten zijn in de praktijk van waarde tijdens de verschillende fasen in het fysiotherapeutisch proces, zoals:

  • in kaart brengen van de hulpvraag van de patiënt als uitgangspunt voor de diagnostiek;
  • bespreken van de uitkomsten van de diagnostische metingen met de patiënt, om de gezamenlijke doelstelling van de behandeling vast te stellen;
  • monitoren van de vooruitgang van het functioneren van de patiënt;
  • evalueren van het resultaat van de behandeling;

Privacywetgeving:

De praktijk deelt alleen data van patiënten die toestemming hebben gegeven voor het uitwisselen van gegevens.  Uw fysiotherapeut vraagt u om deze toestemming en legt dit vast.  

In de LDF-patiëntinformatie vindt u informatie over de LDF: hierin wordt uitgelegd welke gegevens in de LDF worden verzameld en waarom wij u om toestemming vragen voor het uitwisselen van gegevens voor data-aanlevering met de LDF.  

Het KNGF is eigenaar van de LDF en eindverantwoordelijke voor het veilig verwerken van de data. Het KNGF verwerkt data in de LDF ten behoeve van drie doelstellingen: kwaliteitsborging, beleidsontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek.  

Het KNGF zorgt dat gegevens die kunnen leiden tot de identificatie van de patiënt (de combinatie van de geboortedatum, geslacht en postcode) worden versleuteld naar een pseudoniem dat niet herleidbaar is naar de patiënt. 

Het KNGF deelt zonder expliciete toestemming van de praktijk geen naar de praktijk herleidbare data uit de LDF met zorgverzekeraars.