Hyperventilatie

Hyperventilatie of een onregelmatige ademhaling veranderen de balans van zuurstof en koolzuur in het bloed, waardoor  duizeligheid kan ontstaan die zich uit in een licht, zweverig, onzeker gevoel. De duizeligheid gaat soms gepaard met valneiging of afwezig zijn. Deze vormen van duizeligheid kunnen kortdurend zijn of langere tijd aanhouden. 
Als u verder goed gezond bent, zijn het vaak angst, spanningen of stress die de ademhaling veranderen. Het gevolg is  hyperventilatie en mogelijk duizeligheidsklachten. Van de duizeligheid kunt u weer angstig worden, waardoor de klachten in stand worden gehouden. 
 
Voor de Diagnose hyperventilatie maken we gebruik van een vragenlijst en observeren wij uw ademhaling als u zit en beweegt.  
Voor Therapeutische Interventies bij licht gevoel in het hoofd gebruiken wij technieken uit de Psychosomatische fysiotherapie:
  • Ademregulatie bij ontspanning, tijdens bewegen en tijdens inspanningen.
  • Verschillende Ontspanningstechnieken.
  • Technieken uit de cognitieve gedragstherapie, zoals u bewust worden van uw gedachten wanneer u gevoelens van hyperventilatie opnieuw krijgt.
  • Combinaties van haptonomie, lichaamscontact, bewustwording van uw lichaam in de ruimte tijdens staan, lopen, balans- en evenwichtsoefeningen.
  • Leefregels als time-management en pauze-regime, leren grenzen stellen. 
Verwachting
U zult u bewust worden hoe uw ademhaling reageert op spanning.  U zult zich ook steeds makkelijker kunnen ontspannen en uw ademhaling kunnen regelen, zodat u uw  normale leven weer kunt oppakken. Meer informatie, zie  psychosomatische fysiotherapie