Geriatrie fysiotherapie algemene informatie

De Geriatrie fysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd op het gebied van veroudering. Er kunnen lichamelijke klachten ontstaan waardoor bewegen problemen gaat geven. Bewegen in huis en het uitvoeren van alledaagse activiteiten worden moeilijk. Het wordt lastiger voor uzelf te zorgen en de kans op vallen neemt toe. Een goede aanpak is belangrijk om zo lang mogelijk op een comfortabele manier zelfstandig te kunnen functioneren.

In onze praktijk heeft Krista Kuijpers een erkende opleiding voor Geriatrie fysiotherapie gevolgd aan de Hogeschool AVANS te Breda. 

Wanneer Geriatrie Fysiotherapie

Geriatrie fysiotherapie richt zich op de behandeling van kwetsbare ouderen met meerdere complexe gezondheidsproblemen.
Specifiek gaat het dan met name de motoriek en het functioneren:

 • van de kwetsbare ouderen en ouderen met geriatrische ziektebeelden als met osteoporose en artrose;
 • na ziekenhuis opname (na botbreuken, operaties, protheses);
 • chronisch ziekten als:
  • bij hartfalen, COPD;
  • bij neurologische aandoeningen als Parkinson, MS, ALS, CVA, neuropathieën;
  • bij oncologische trajecten;
  • bij palliatieve of terminale zorg.

Tevens voorziet de Geriatrie fysiotherapeut individueel en/of in groepsvorm:

 • trainen met ouderen;
 • valscreening, valpreventie en evenwichtstraining.

Onderzoek

Uw hulpvraag staat centraal. De Geriatrie fysiotherapeut brengt uw beperkingen, ziekten en zo nodig de omgeving, zoals naaste familie/ thuiszorgorganisaties samen met u in kaart.
De Geriatrie fysiotherapeut geeft adviezen niet alleen aan de oudere patiënt, maar ook aan zijn zorgnetwerk.

De behandeling van de Geriatrie Fysiotherapeut

Afhankelijk van de hulpvraag en/of de thuissituatie bestaat de therapie met name uit oefentherapie om:

 • optimaal te bewegen en functioneren ondanks beperkingen en ziekten;
 • zo lang mogelijk zelfstandig te functioneren en veilig thuis te blijven wonen;
 • pijn te verlichten.

Samenwerking in de Geïntegreerde Thuiszorg

Om als Geriatrie Fysiotherapeut zo effectief mogelijk te werken wordt vaak in teamverband samen gewerkt met andere zorgverleners, zoals de medewerkers van de thuiszorg, ergotherapeut en huisarts.
Door samen te werken kan de zorg voor de thuiswonende ouderen, chronisch zieken en terminale patiënten beter op elkaar afgestemd worden voor een optimaal zorgproces waarin depatiënt centraal staat. 

Vergoeding

Geriatrie fysiotherapie valt onder dezelfde vergoeding bij de zorgverzekeraars als de reguliere fysiotherapie. Dit betekent dat men voor deze vorm van fysiotherapie meestal aanvullend verzekerd moet zijn.
Indien sprake is van een chronische aandoening, wordt vanaf de 20ste behandeling de therapie uit de basisverzekering vergoedt, echter is hiervoor verwijsbrief van huisarts of specialist noodzakelijk.
Let op: indien behandelingen ten laste vallen van de basisverzekering, wordt uw eigen risico aangesproken!
Voor de behandeling aan huis is eveneens een verwijsbrief van huisarts of specialist noodzakelijk.

Meer informatie vindt u op de website van de NVFG