Kwetsbare ouderen

Wanneer spreken we dan over kwetsbare ouderen? 

Kwetsbaarheid is geen aandoening, maar een optelling van risicofactoren Met de term 'kwetsbare ouderen' worden patiënten bedoeld bij wie de draaglast van het dagelijks leven groter wordt dan de draagkracht..
De kwetsbaarheid neemt toe als de 'lasten' toenemen door ziekte, lichamelijke of psychische veranderingen of als de zorg voor de partner groter wordt en het moeten regelen van zorg en eigen huishouden toeneemt.

Kwetsbaarheid kan ook toenemen als de draagkracht vermindert, doordat de oudere onvoldoende of geen zorg ontvangt, een klein netwerk heeft of door financiële armoede. 

Wanneer Geriatrie Fysiotherapie
Geriatrie Fysiotherapie kan u helpen:
  • Als u duizelig bent, makkelijk uw evenwicht verliest of gevallen bent
  • Als u steeds moeilijker kan bewegen, zoals bijvoorbeeld  het gaan zitten en weer opstaan, lopen of traplopen enz.
  • Als u binnenshuis niet meer goed voor u zelf kan zorgen
  • Als u niet meer goed buitenshuis kunt bewegen
  • Als u zo lang mogelijk onafhankelijk en zelfstandig wil blijven.
  • Als er sprake is van een kwetsbare balans in de thuissituatie: redden patiënt en mantelzorger het nog alleen thuis?  
Behandeling
De behandeling begint met een inventarisatie, samen met de patiënt en mantelzorger van de dagelijkse activiteiten. Ook wordt er een risico-inventarisatie gedaan om inzicht te krijgen in het valrisico.
Vervolgens kan de behandeling bestaan uit: 
  • Oefeningen voor bewegelijkheid van uw lichaam om te gaan zitten, staan, lopen, traplopen
  • Oefeningen voor uw evenwicht en valpreventie
  • Therapie om uw spierkracht en conditie op peil te houden of op te bouwen
  • Opbouw belasting en activiteiten met behulp van een programma  
Verwachting
De therapie bestaat dan meestal uit een beperkt aantal behandelingen, met als doel zo lang mogelijk zelfstandig in uw vertrouwde omgeving thuis te blijven wonen.