Chronische pijn

Chronische pijn is een pijn die langer duurt dan de verwachte tijd voor herstel na beschadiging of ziekte en vaak langer aanhoudt dan 3 tot 6 maanden.
Vaak gaat chronische pijn gepaard met andere symptomen zoals moeheid, hoofdpijn, concentratieproblemen of meerdere pijnen ergens anders in het lichaam. Hierdoor kan chronische pijn ook veranderingen tot gevolg hebben in  het denken, voelen en gedrag:  we gaan piekeren, negatief denken, voelen negatieve emoties en gaan fysieke inspanning vermijden. 
Hierdoor vermindert de conditie, de activiteiten in dagelijks leven nemen verder af, zoals werk, sport en het sociale leven. We gaan slechter slapen en meer stress ontwikkelen.
De 'emmer loopt vol' oftewel het zenuwstelsel raakt overprikkeld. We spreken dan over een 'sensitisatie van het zenuwstelsel'.
Sensitisatie van het zenuwstelsel betekent dat  alle pijn echt wordt ervaren in de hersenen. 
 
Behandeling
Pijneducatie helpt u om zelf met pijn en pijnbeleving aan de slag te gaan. Uitleg over een eventuele oorzaak van pijn, uitleg over de wijze waarop ons pijn systeem werkt en hoe wij pijn ervaren, blijkt  van belang om pijn te begrijpen. 
Deze manier van uitleggen noemen we pijneducatie. Bij pijneducatie leert u het volgende: 
  • Gedachten en overtuigingen zijn impulsen voor de zenuwen. Deze kunnen we positief beïnvloeden. 
  • U leert hoe het immuunsysteem versterkt kan worden om de pijnprocessen niet hun eigen gang te laten gaan. 
  • Hoe u anders met spanning en angst om kan gaan.
Meest optimaal is voorlichting over de fysiologie van pijn te combineren met bewegingstherapieën, die geleidelijk de belasting opvoeren.  
 
Verwachting
Niet meer bang zijn voor pijn is uiteindelijk de weg naar herstel, zodat u weer meer kan bewegen en activiteiten kan opbouwen.