Stress en spanningsklachten

Acute stress
Stress is van alle tijden, het is geen moderne ziekte. Als we ons plotseling bedreigd voelen bijvoorbeeld op straat, dan krijgen we een adrenaline stoot met als gevolg een vecht- of vluchtreactie. Die reactie is belangrijk om te overleven. Daarna kunnen we in een veilige omgeving weer ontspannen.
In het algemeen kan ons lichaam korte, acute stress goed aan en verhoogt het zelfs onze weerstand.
Positieve stress kan ons helpen ons doel te bereiken. De veerkracht van mensen verbetert zelfs als ze regelmatig aan hanteerbare stress worden blootgesteld en kan zelfs een fantastisch gevoel geven bij een sportprestatie of optreden.

Chronische stress
In het geval van een voortdurend bedreigende situatie, zoals 'stress op het werk', is er sprake van elkaar steeds weer opvolgende acute stressreacties. Dit noemen we chronische stress. Hierdoor komt er geen einde aan de stresssituatie, zodat de spanning niet weg kan vloeien. 
Deze situatie kan zich makkelijk ontwikkelen op de werkvloer. We spreken dan over negatieve stress. De spanning die zich in het lichaam ophoopt uit zich vaak in nek-, schouder- en lage rugklachten. Daarbij verminderd weerstand.

Spanningsklachten
ten gevolge van overbelasting kunnen ook het gevolg zijn van conflicten, emotionele gebeurtenissen, relationele problemen, verlies van dierbaren of ernstige ziekteprocessen.  Deze gebeurtenissen, zeker als ze langere tijd blijven bestaan, kunnen u zodanig uit evenwicht brengen dat er spanningsklachten ontstaan. Stressvermindering kan bereikt worden door herstel van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning. 

Behandeling
Allereerst zal er een gesprek en onderzoek zijn aan de hand van vragenlijsten en worden uw lichamelijke en psychische klachten besproken. 
Om uw stressreacties beter te kunnen begrijpen, worden tevens uw leef- en werkomstandigheden bij de behandeling betrokken.
Hierna bespreken we uw behandeldoelen en het doel van de therapie en wordt uw eigen inbreng in het herstelproces gevraagd. 
We verwachten van u een actieve inzet bij het aanleren van diverse technieken. Afhankelijk van de intake wordt een keuze gemaakt tussen onderstaande therapievormen: 
  • time-management om uw werkzaamheden af te leren wisselen met pauzes
  • adviezen voor een goede levensstijl, zoals slaaphygiëne en bewegen tegen stress-ontspanningstherapie, waaronder verschillende ontspanningstechnieken die thuis of tijdens werkzaamheden te gebruiken zijn.
  • ademtherapie voor ontspanning of tijdens inspanning of stressvolle situaties-haptonomische technieken ter verbetering van het lichaamscontact, zodat u de lichamelijke signalen eerder herkent.
  • communicatie om u bewust te worden van de rol van uw gedachten bij stress om u bewust te worden van hetgeen waar u zich goed bij voelt. 
Verwachting
Verandering van levensstijl en gewoonten is niet eenvoudigPsychosomatische fysiotherapie vraagt van u een actieve inzet gedurende meerdere maanden.Door stressmanagement gaat u zich bewust worden van uw lichamelijke reacties op stress, uw stressfactoren,  uw huidige stresshantering en  krijgt u meer inzicht  hoe u uw belastbaarheid kunt vergroten.